Nuotolinis ugdymas


Priemonių planas: Peržiūrėti
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas: Peržiūrėti
Ugdymo aplinkų pateiktys:
el. paštas: Google/Gmail, MS Office 365/Outlook;
video konferencijos: Skype, Zoom;
bendradarbiavimas: Facebook, Messenger, Padlet;
failų saugykla: „Google“ diskas, Dropbox;
vertinimas: Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo aprašas, Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas, pagal ugdymo priemonę OPA PA;
turinio saugykla: Ugdymo sodas, Youtube, LRT vaizdo pamokos, knygos (vyturys.lt);
elektroninis dienynas „Mūsų darželis“.

Primename, kad karantino laikotarpiu mokestis už darželį nebus skaičiuojamas, pritaikant tvarkos aprašo 10.7 papunktį
(dėl ekstremalių įvykių). Žiūrėti

Kontaktai pasiteiravimui, dėl nuotolinio ugdymo: mazylisnuotolinis@gmail.com