Vaikų pažangos ir pasiekimų aprašas


Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas lopšelyje-darželyje „Mažylis“ vykdomas pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą: Peržiūrėti.