Vaikų pažangos ir pasiekimų aprašas


Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas lopšelyje – darželyje „Mažylis“ vykdomas pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą: Peržiūrėti.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami, pagal priešmokyklinio ugdymo priemonę „OPA PA“.
Įstaigos vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas: Peržiūrėti.