Vaikų pažangos ir pasiekimų aprašas


Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas lopšelyje – darželyje „Mažylis“ vykdomas pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą: Peržiūrėti.
Įstaigos vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas: Peržiūrėti.