Kids

Ką turėtų pasiekti ikimokyklinio amžiaus vaikai?

2 - 3 m. vaikai

Peržiūrėti

3 - 4 m. vaikai

Peržiūrėti

4 - 5 m. vaikai

Peržiūrėti

5 - 6 m. vaikai

Peržiūrėti

Priešmokyklinukų pasiekimai vertinami,
pagal priešmokyklinio ugdymo priemonę „OPA PA“.

Peržiūrėti
Kids
Kids

Zipio draugai

Tarptautinė socialinio ugdymo programa, skirta padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Kids

Laikas kartu

Tarptautinė socialinio ir emocinio ugdymo programa, skirta išplėtoti priešmokyklinio amžiaus vaikų žinias ir įgūdžius savęs pažinimo, mokėjimo mokytis, tarpusavio santykių klasėje, atsakomybės už savo sprendimus srityse.

Kids

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta programa, skirta lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų asmeninius ir socialinius įgūdžius.

Kids

eTwinning


Programa, skirta bendradarbiauti su Europos mokyklomis, organizuoti ir dalyvauti tarptautiniuose edukaciniuose projektuose.