Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai

2 - 3 metų

Peržiūrėti

3 - 4 metų

Peržiūrėti

4 - 5 metų

Peržiūrėti

5 - 6 metų

Peržiūrėti

Priešmokyklinukų pasiekimai vertinami,
pagal ugdymo(si) priemonių komplektą "OPA PA".

Peržiūrėti