Finansai


Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkiniai:
2020 m. I ketv.: Peržiūrėti
2019 m. IV ketv.: Peržiūrėti
2019 m. III ketv.: Peržiūrėti
2019 m. II ketv.: Peržiūrėti
2019 m. I ketv.: Peržiūrėti
2018 m. IV ketv.: Peržiūrėti
2018 m. III ketv.: Peržiūrėti
2018 m. II ketv.: Peržiūrėti
2018 m. I ketv.: Peržiūrėti

Finansinių ataskaitų rinkiniai:
2020 m. I ketv.: Peržiūrėti
2019 m. Metinė finansinė ataskaita: Peržiūrėti
2019 m. III ketv.: Peržiūrėti
2019 m. II ketv.: Peržiūrėti
2019 m. I ketv.: Peržiūrėti
2018 m. Metinė finansinė ataskaita: Peržiūrėti
2018 m. III ketv.: Peržiūrėti
2018 m. II ketv.: Peržiūrėti
2018 m. I ketv.: Peržiūrėti

Tėvų mokamo atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą lėšų ataskaita: Peržiūrėti
Darbo užmokestis: Peržiūrėti
Patalpų nuoma: Peržiūrėti