Finansai


Finansinių ataskaitų rinkinys:
2020 metų III ketvirtis: Peržiūrėti
2020 metų II ketvirtis: Peržiūrėti
2020 metų I ketvirtis: Peržiūrėti
2019 metų (metinis): Peržiūrėti
2019 metų III ketvirtis: Peržiūrėti
2019 metų II ketvirtis: Peržiūrėti
2019 metų I ketvirtis: Peržiūrėti
2018 metų (metinis): Peržiūrėti
2018 metų III ketvirtis: Peržiūrėti
2018 metų II ketvirtis: Peržiūrėti
2018 metų I ketvirtis: Peržiūrėti

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:
2020 metų III ketvirtis: Peržiūrėti
2020 metų II ketvirtis: Peržiūrėti
2020 metų I ketvirtis: Peržiūrėti
2019 metų IV ketvirtis: Peržiūrėti
2019 metų III ketvirtis: Peržiūrėti
2019 metų II ketvirtis: Peržiūrėti
2019 metų I ketvirtis: Peržiūrėti
2018 metų IV ketvirtis: Peržiūrėti
2018 metų III ketvirtis: Peržiūrėti
2018 metų II ketvirtis: Peržiūrėti
2018 metų I ketvirtis: Peržiūrėti

Tėvų mokamo atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą lėšų ataskaita: Peržiūrėti
Darbo užmokestis: Peržiūrėti
Patalpų nuoma: Peržiūrėti