Finansai2019 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys (Forma Nr.1, Forma Nr.2 ir Forma Nr.4): Peržiūrėti
2019 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys: Peržiūrėti
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys: Peržiūrėti
2018 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas: Peržiūrėti
2018 m. Metinė finansinė ataskaita: Peržiūrėti
Tėvų mokamo atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą lėšų ataskaita: Peržiūrėti
Darbo užmokestis: Peržiūrėti
Patalpų nuoma: Peržiūrėti