Išorinio vertinimo išvados


Išorinio vertinimo išvados pateiktos įstaigos veiklos plane. Žiūrėti čia.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Kauno lopšelyje – darželyje „Mažylis“
įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas:
„Gudručių“ grupėje nuo 2020-11-09 iki 2020-11-12;
„Nykštukų“ grupėje nuo 2020-11-12 iki 2020-11-19;
„Žiogelių“ grupėje nuo 2020-11-13 iki 2020-11-25;
„Bitučių“ grupėje nuo 2020-11-19 iki 2020-11-26;
„Meškiukų“ grupėje nuo 2020-11-27 iki 2020-12-03;
„Nykštukų“ grupėje nuo 2020-12-16 iki 2020-12-28.
Dėl to, nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Dokumentai