Išorinio vertinimo išvados


Išorinio vertinimo išvados pateiktos įstaigos veiklos plane. Žiūrėti čia.

Dokumentai