Tvarkos ir programos


Asmens duomenų apsaugos tvarka
Asmens duomenų valdytojas: Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“, įm. kodas 191639934, P. Plechavičiaus g. 13, Kaunas, tel. (8 37) 38 67 32, el. p. darz.mazylis@gmail.com
DAP (duomenų apsaugos pareigūnas, atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi) -Greta Jakunskaitė, dokumentų specialistė. Tel. (8 37) 38 67 32, el. p. darz.mazylis@gmail.com. Darbo laikas: I–V 8.00–16.30 val.

Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą: Peržiūrėti
Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, naudojimo ir apsaugos politikos tvarka: Peržiūrėti
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarka: Peržiūrėti
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės: Peržiūrėti
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es): Peržiūrėti


Korupcijos prevencijos programa: Peržiūrėti