Vizija ir Misija


Vizija
Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“ – įstaiga, kurioje pedagogų ir tėvų partnerystėje ugdomi ir mokymuisi mokykloje parengiami vaikai išgyvena laimingą vaikystės laikotarpį, kaip unikalią vertybę. Ugdytiniai, tėvai ir pedagogai kartu siekia aukščiausių vaikų pasiekimų, atitinkančių individualias ugdymosi galimybes.

Misija
Sudaryti sąlygas saugiam, visapusiškam, aktyviam ir įtraukiančiam ugdymuisi 2-7 m. vaikams lietuvių kalba;
Padėti vaikui pasirengti tolimesniam mokymuisi mokykloje, pagal ikimokyklinio ugdymo, bendrąją priešmokyklinio ugdymo, socialinio-emocinio ugdymo programas;
Padėti šeimai (dialoge su tėvais) ugdyti vaiko asmenybę;
Teikti specialistų pagalbą specialiųjų poreikių vaikams ir jų tėvams.