KAUNO MIESTO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ 5 – 6 METŲ VAIKŲ RENGINYS ,,VIENĄ KARTĄ MIESTE…“


Saugumas turi tapti neatsiejama kasdienės veiklos dalimi, o integravus jį į žaidimus ir mokomąsias užduotis, vaikai jaus saugumo jausmą ne tik tada, kai jie yra tiesiogiai prižiūrimi, bet ir veikdami savarankiškai. Todėl gegužės 9 d. „Bitučių“ ir „Drugelių“ grupių vaikai dalyvavo Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų 5 – 6 metų vaikų prevenciniame renginyje ,,Vieną kartą mieste…“, kur susipažino su saugaus elgesio taisyklėmis keliuose, buityje ir gamtoje atliekant judrias ir mąstymą skatinančias ugdomąsias užduotis.