Darbo grupės


Mokyklos taryba
Mokyklos tarybos pirmininkė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Pivoraitė
Nariai:
Daiva Songailienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ilona Paulauskienė – logopedė
Monika Medzevičienė – tėvų atstovas
Sandra Rimkūnienė – tėvų atstovas
Audrius Naulickas – ūkvedys
Auksė Baliukevičiūtė – sandėlininkė

Mokytojų taryba
Pirmininkė – direktorė Dalia Mazaliauskienė
Nariai:
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
Meninio ugdymo mokytojai
Pagalbos vaikui specialistai

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė – direktorė Dalia Mazaliauskienė
Nariai:
Agnė Ivonaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ilona Paulauskienė – logopedė
Laura Janulė – psichologė
Justina Dekaminavičiūtė – socialinė pedagogė
Jolita Saulevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Rėda Pacevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja