Darbo grupės


Mokyklos taryba
Mokyklos tarybos pirmininkė – auklėtoja Janina Pivoraitė
Nariai:
Martynas Lukaševičius – tėvų atstovas
Tomas Mockus – tėvų atstovas
Vilius Valaitis – tėvų atstovas
Agnė Ivonaitė – direktorės pavaduotoja ugdymui 
Laura Gudelevičiūtė – auklėtoja
Ilona Paulauskienė – logopedė
Laima Petrusevičienė – auklėtojos padėjėja
Audrius Naulickas – ūkvedys
Ona Rutkauskienė – virėja

Mokytojų taryba
Pirmininkė – direktorė Dalia Mazaliauskienė
Nariai:
Auklėtojos
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės
Meninio ugdymo pedagogai
Pagalbos vaikui specialistai

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė – direktorė Dalia Mazaliauskienė
Nariai:
Agnė Ivonaitė – direktorės pavaduotoja ugdymui
Ilona Paulauskienė – logopedė
Laura Janulė – psichologė
Justina Dekaminavičiūtė – socialinė pedagogė
Jolita Saulevičienė – auklėtoja
Rėda Pacevičienė – auklėtoja