Darbo grupės


Mokyklos taryba
Mokyklos tarybos pirmininkė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Pivoraitė
Nariai:
Daiva Songailienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ilona Paulauskienė – logopedė
Monika Medzevičienė – tėvų atstovas
Sandra Rimkūnienė – tėvų atstovas
Audrius Naulickas – ūkvedys
Auksė Baliukevičiūtė – sandėlininkė

Mokytojų taryba
Pirmininkė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolita Saulevičienė
Nariai:
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
Meninio ugdymo mokytojai
Pagalbos vaikui specialistai

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė – psichologė Laura Janulė
Nariai:
Dalia Mazaliauskienė – direktorė
Ilona Paulauskienė – logopedė
Birutė Urbanavičienė – logopedė
Justina Dekaminavičiūtė – socialinė pedagogė
Rėda Pacevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja