Vadovai


Direktorė Dalia Mazaliauskienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Ikimokyklinė pedagogika – psichologija
Švietimo vadybos magistras
Įgyta II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Vadybinio darbo stažas – 21 m.
Tel.: 8-37 386735

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Židonienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Tel.: 8-37 386732

Direktorės pavaduotoja ūkiui Auksė Baliukevičiūtė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Socialinio darbo magistras
Tel.: 8-37 386732