Vadovai


Direktorė Dalia Mazaliauskienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Ikimokyklinė pedagogika – psichologija
Švietimo vadybos magistras
Įgyta II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Vadybinio darbo stažas – 21 m.
Tel.: 8-37 386735

Direktorės pavaduotoja ugdymui Agnė Ivonaitė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Socialinė pedagogika
Švietimo vadybos magistras
Įgyta III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Vadybinio darbo stažas – 9 m.
Tel.: 8-37 386732

Direktorės pavaduotoja ūkiui Airinė Kunigauskienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Viešojo administravimo magistras
Tel.: 8-37 386732