Vadovai


Direktorė Dalia Mazaliauskienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Ikimokyklinė pedagogika-psichologija
Švietimo vadybos magistras
Įgyta II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Vadybinio darbo stažas 21 m.
Tel. +370 37 38 67 35

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Židonienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Tel. +370 37 38 67 32

Direktorės pavaduotoja ūkiui Airinė Kunigauskienė
Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Socialinio darbo magistras
Tel. +370 37 38 67 32