2% pajamų mokesčio parama


Dėkojame už 2 % pajamų mokesčio paramą mūsų lopšeliui – darželiui „Mažylis“. 
Jūsų paramos dėka, kasmet gerėja vaikų ugdymosi sąlygos grupėse ir lauke. 
Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 04 versija):

  1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/;
  2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
  3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
  4. Prašymo formą (FR0512 04 versija) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose, teritoriniuose jų skyriuose arba parsisiųsti iš čia. Peržiūrėti.

Primename, kad Jūsų skirta 2 % parama darželį pasieks tik tuomet, jei deklaruosite savo pajamas.


Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2  (Paramos gavėjas).
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 191639934 (Lopšelio – darželio „Mažylis“ kodas).