1,2% pajamų mokesčio paramaDėkojame už 1,2 % pajamų mokesčio paramą mūsų lopšeliui – darželiui „Mažylis“. 
Jūsų paramos dėka, kasmet gerėja vaikų ugdymosi sąlygos grupėse ir lauke.
2020-ųjų metų parama buvo skirta: 3000 Eur – dviejų darželio grupių kapitaliniam remontui, 2340 Eur – trijų rūbinėlių linoleumo keitimui ir 1620 Eur – tujų gyvatvorei pasodinti.

2021 m. paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/

Primename, kad Jūsų skirta 1,2 % parama darželį pasieks tik tuomet, jei deklaruosite savo pajamas.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2  (Paramos gavėjas).
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 191639934 (Lopšelio – darželio „Mažylis“ kodas).