1,2% pajamų mokesčio parama


Dėkojame už 1,2 % pajamų mokesčio paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Mažylis“. 
Jūsų paramos dėka, kasmet gerėja vaikų ugdymosi sąlygos grupėse ir lauke.

Iki 2024 m. gegužės 1 d. prašome 2023 metų paramą pervesti, užpildant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos prašymo formą elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/
2024 metais paskirtą paramą planuojame panaudoti išmaniajai lentai įsigyti ir atnaujinti vaikų spinteles- stalčiukus (ugdymo priemonėms grupėse susidėti).

2023 metais gauta 2840 Eur paramos už 2022 metus. Tėvelių ir darbuotojų surinktos lėšos buvo skirtos vaikų kėdučių atnaujinimui ir tujų gyvatvorei (prie darželio grupių žaidimų aikštelių).

2022 metais gauta 3880 Eur paramos už 2021 metus. Surinktos lėšos buvo skirtos vaikų staliukų atnaujinimui ir tujų gyvatvorei (prie lopšelio grupių žaidimų aikštelių).

2021 metais gauta 3000 Eur paramos už 2020 metus. Surinktos lėšos buvo skirtos grupių rūbinėlių linoleumo keitimui.

Primename, kad Jūsų skirta 1,2 % parama darželį pasieks tik tuomet, jei deklaruosite savo pajamas.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191639934 (Lopšelio-darželio „Mažylis“ kodas).