Mokestis už darželį


Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas: Peržiūrėti

Maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarka (galioja iki 2020-08-31): Peržiūrėti

Maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarka (įsigalioja nuo 2020-09-01): Peržiūrėti