Pagalba vaikui ir šeimai


Logopedo pagalba
Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bei tėvų konsultavimas.
Logopedė Ilona Paulauskienė Tel.: 8-37 386732
Konsultacijos tėvams:
III 8.00 – 9.00 val.
IV 17.00 – 18.00 val.

Psichologo pagalba
Vaikams, turintiems elgesio, emocinių, bendravimo ir mokymosi sunkumų, bei tėvų konsultavimas.
Psichologė Laura Janulė Tel.: 8 627 30875 El.p.: l.janule@gmail.com
Konsultacijos tėvams:
II 17.00 – 18.00 val.

Vaiko gerovės komisija
Atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į Pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo. Organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdžius. Rūpinasi švietimo pagalba vaikui ir šeimai.