Vaikų priėmimo tvarka


Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas: Peržiūrėti

Pakeitimas nuo 2023 m. kovo 28 d.: Peržiūrėti


2023 m. birželio 2 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkis Nr. M-320 “Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą” Peržiūrėti


2023 m. birželio 2 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-320 patvirtintas “Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės reglamentas” Peržiūrėti


2023 m. birželio 2 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-320 patvirtintas “Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas”  Peržiūrėti

Tėveliai (globėjai) prašymus dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes gali pateikti atvykę į įstaigą arba internetu: idarzeli.kaunas.lt
Vaikų registracijai reikalingas vaiko gimimo liudijimas/išrašas ir prioritetą patvirtinantys dokumentai.

Už vaikų registraciją į darželį atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Židonienė tel. (8 37) 38 67 32, direktorė Dalia Mazaliauskienė tel. (8 37) 38 67 35

Tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami darbo dienomis 10.00–17.00 val.

2022–2023 m. m. vaikų vietų skaičius įstaigoje – 194.
Laisvų vietų skaičius ikimokyklinio amžiaus grupėse – 3.