Vaikų priėmimo tvarka


Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas: Peržiūrėti

Pakeitimas nuo 2023 m. kovo 28 d.: Peržiūrėti


2023 m. birželio 2 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkis Nr. M-320 “Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą” Peržiūrėti


2023 m. birželio 2 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-320 patvirtintas “Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės reglamentas” Peržiūrėti


2023 m. birželio 2 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-320 patvirtintas “Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas”  Peržiūrėti

Tėveliai (globėjai) prašymus dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes gali pateikti atvykę į įstaigą arba internetu: idarzeli.kaunas.lt
Vaikų registracijai reikalingas vaiko gimimo liudijimas/išrašas ir prioritetą patvirtinantys dokumentai.

Už vaikų registraciją į darželį atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Židonienė tel. : 8 (37) 386732, direktorė Dalia Mazaliauskienė tel.: 8 (37) 386735

Tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami darbo dienomis 10.00 – 17.00 val.

2022-2023 m.m. vaikų vietų skaičius įstaigoje – 194.
Laisvų vietų skaičius ikimokyklinio amžiaus grupėse – 3.