Vaikų priėmimo tvarka


Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas: Peržiūrėti

Pakeitimas nuo 2023 m. kovo 28 d.: Peržiūrėti

Potvarkis dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą. Peržiūrėti

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas. Peržiūrėti

Tėveliai (globėjai) prašymus dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes gali pateikti atvykę į įstaigą arba internetu: idarzeli.kaunas.lt
Vaikų registracijai reikalingas vaiko gimimo liudijimas/išrašas ir prioritetą patvirtinantys dokumentai.

Už vaikų registraciją į darželį atsakinga direktorė Dalia Mazaliauskienė
Pasiteiravimui tel.: 8 (37) 386735

Tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami darbo dienomis 10.00 – 17.00 val.

2022-2023 m.m. vaikų vietų skaičius įstaigoje – 194.
Laisvų vietų skaičius ikimokyklinio amžiaus grupėse – 3.