Ikimokyklinis ugdymas


Lopšelyje – darželyje veikia 8 ikimokyklinio ugdymo grupės: 2 lopšelio ir 6 darželio grupės.
Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal įstaigos parengtą Ikimokyklinio ugdymo programą. 
Programa patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos: Peržiūrėti.