Priešmokyklinis ugdymas


Lopšelyje – darželyje veikia 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.
Priešmokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą
Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą: Peržiūrėti