Ugdymo kokybės samprata


Ugdymo kokybė – vaikų, tėvų poreikių ir lūkesčių optimalus suderinimas su valstybės keliamais reikalavimais ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui.

Ugdymo kokybę iliustruoja kriterijai: Peržiūrėti.